Versterkt bètaonderwijs

Op Scala besteden we veel aandacht aan de bètavakken. Naast het reguliere examenprogramma worden de leerlingen op verschillende manieren uitgedaagd om verder te kijken dan het boek. Deelname aan (één van de ) Olympiades is hier een voorbeeld van. Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen. Leerlingen kunnen hun kennis en vaardigheden in een bepaald vak testen. De een beschouwt het als examentraining, voor de ander is het een kans om iets buiten de reguliere lesstof te kunnen doen en zich te meten met de besten van het land. Of zelfs te kunnen strijden voor een plek in de internationale olympiades.  

Lees ook over:
Scala Challenge Programma Scala en Jet-Net Scala en VHTO

Gastlessen, bètathemadagen, olympiades en Innovation Challenge

Junior TU Delft, Junior Med School, Pre-University

Terug naar Onderwijs