Verzuim


Onze school hanteert een strak absentiecontrolesysteem. Elk lesuur worden niet-aanwezige leerlingen door de docent opgenomen en verwerkt in ons digitale leerlingvolgsysteem. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt nog dezelfde dag contact opgenomen met de ouders of verzorgers. Om te kunnen bepalen of het verzuim al dan niet geoorloofd is, moet de school tijdig van een afwezigheid op de hoogte worden gesteld. We vragen dan ook aan de ouders ’s ochtends, voor aanvang van de lessen met de school telefonisch contact op te nemen, om afwezigheid van zoon of dochter aan ons door te geven. Indien een leerling wel op school is, maar in de loop van de dag wegens ziekte naar huis wil, wordt eerst contact met thuis gezocht. Via het ouderportaal van onze website bieden we de ouders een actueel overzicht van alle absenties.