Rooster en tussenuren


In het rooster van de onderbouwklassen komen geen tussenuren voor. Als een leraar ziek is, zijn andere docenten beschikbaar die de les kunnen overnemen of die hun eigen vak kunnen geven. Als deze oplossing niet beschikbaar is, dan wordt er geschoven in het rooster. Om te voorkomen dat leerlingen door een roosterwijziging te vroeg op school zouden komen, worden de roosterwijzigingen gepubliceerd op de website van de school. Via het leerlingen- en ouderportaal kunnen leerlingen en hun ouders dagelijks het rooster van die dag raadplegen. Als er een nieuw of sterk gewijzigd rooster verschijnt, dan ontvangen de leerlingen dit ook via e-mail.

In het vwo zijn er lessen van 80 minuten in combinatie met begeleidingsbanduren. De mavo en havo start komend schooljaar met een flexrooster!


Faciliteiten op school bij eventuele lesuitval


Mocht er toch sprake zijn van een tussenuur dan zijn er volop mogelijkheden voor de leerlingen om deze tijd zinvol door te brengen. Leerlingen kunnen terecht in de mediatheek, waar ze in stilte kunnen werken. Verder kunnen ze gaan werken op één van de werkplekken voor leerlingen in de gangen.