Informatieverstrekking over de gang van zaken op school

De school mag zich verheugen in een grote betrokkenheid van de ouders bij de school. De ouderavonden worden goed bezocht. Voor alle leerjaren hebben we:

  • een kennismakingsavond met de mentor in het begin van het schooljaar;
  • verschillende ouderspreekuren voor een gesprek met de mentor of vakdocenten.

Via het ouderportaal van onze website hebben de ouders/verzorgers van onze leerlingen toegang tot veel informatie. Hier is inzage in het rooster, de cijfers en de absentie, maar kunt u ook alle brieven en andere publicaties vinden. Brieven sturen we daarnaast ook altijd per e-mail. Hetzelfde geldt voor het oudermagazine dat we regelmatig uitbrengen.

Heel belangrijk vinden wij het dat u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft of als u iets dwarszit. U kunt altijd met de mentor, een docent, een teamleider of een lid van de directie een afspraak maken. In bijzondere gevallen zal de school contact met u zoeken.

Rapportage over de vorderingen van uw zoon of dochter

Een aantal malen per jaar krijgen onze leerlingen een cijferoverzicht. Via onze website (leerlingen- of ouderportaal) kunt u overigens voortdurend de resultaten van uw zoon of dochter volgen. Hiervoor ontvangt u een persoonlijke inlogcode. Zo weet u altijd hoe uw zoon of dochter er voor staat.